Naša priča

Preduzeće “Network I” doo osnovano je 2005 godine sa sjedištem u ul.Potporučnika Smajića 26. u Bijeljini kao porodična firma kojoj je glavna djelatnost tendersko poslovanje, prodaja računara, računarske i mrežne opreme(servera, storage-a, switch-eva itd) kao i softverskih programa i licenci. Za kratko vrijeme naše poslovanje se proširilo na mnoge druge oblasti u kojima smo i danas prisutni, veleprodaja, tenderska poslovanja i uvoz. Naša mreža kupaca je svakim danom sve veća, tako da sa ponosom možemo reći da nema institucije u Bosni i Hercegovini sa kojom nismo poslovali na obostrano zadovoljstvo što se može vidjeti iz naše referenc liste. Danas su radnici naše firme inžinjeri elektro struke. Naš moto je da kupcima pružimo kvalitet, cijenu, brzu uslugu kao i širok izbor opreme vodećih svjetskih proizvođača kao što su HP, Dell, Lenovo, Canon, Epson itd. Za sada smo u tome vrlo uspješni. Nastojaćemo da tako bude i u narednim godinama.

Čime se bavimo

1

Nabavka hardvera i softvera po želji (sklapanje konfiguracije)

Nabavljamo najnovije komponente za računare, sklapamo konfiguracije računara, nabavljamo multifunkcione štampače, dodatnu opremu za multifunkcione štampače, komponente za računarske mreže.

2

Servis računara

Već dugi niz godina naša firma je poznata po efikasnosti i saradnji sa servisima vodećih brendova za kvarove na računarima, laptopovima itd.

  • Brzo, lako i jednostavno
3

Tenderi (javna nabavka računara)

Zadnji niz godina tenderi su postali naša primarna oblast.
Nabavljamo računarsku opremu za cijeli region i do sada iza nas imamo veliki broj uspješno obavljenih tendera sa obostranim zadovoljstvom i iz godine u godinu se sve više širimo.

Tenderi

Kvalitet naših tenderskih poslovanja najbolje će potvrditi veliki broj institucija sa kojima smo radili:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske Ministarstvo sigurnosti,Granična policija BiH Javni fond za dječiju zaštitu RS Vlada Brčko distrikta Univerzitet u Istočnom Sarajevu,Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Sarajevu Univerzitet u Banjoj Luci Univerzitet u Zenici Univerzitet u Bihaću Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save
Univerzitet u Tuzli Univerzitet” Džemal Bijedić” u Mostaru Sveučilište u Mostaru Grad Banja Luka IPA projekat-isporuka čitača biometrijskih pasoša za sve granične prelaze u BiH
FOND PIO RS ŠUME Republike Srpske Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove RS Parlamentarna skupština BiH Republički zavod za statistiku Republike Srpske
Zavod za zapošljavanje RS Elektroprenos BiH Rudnik i Termoelektrana Ugljevik Regulatorna komisija za energetiku RS Agencija za bankarstvo Republike Srpske
Ministarstvo odbrane BiH Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS,Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac Vijeće ministara BiH,Generalni sekretarijat Agencija za identifikaciona dokumenta,evidenciju i razmjenu podataka BiH Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
Ambasada Savezne Republike Njemačke Ambasada Savezne Republike Njemačke Institut za intelektualno vlasništvo BiH JP Službeni list BiH ZP” Elektro Hercegovina”
Ministarstvo finansija i trezora BiH Ministarstvo finansija RS Ministarstvo sigurnosti,Služba za poslove sa strancima Rudnik i TE “Gacko” Hidroelektrane na Drini
Sudska policija Federacije BiH Rafinerija nafte Brod Javni registar Brčko IPA(International Police Association) Hidroelektrane na Trebišnjici
International Management Group Ministarstvo bezbjednosti BiHDržavna agencija za istrage i zaštitu Ured za razmatranje žalbi ZEDP “ElektroBijeljina” Policija Brčko distrikt
Apelacioni sud Brčko Pravosudna komisija Brčko Odjeljenje za evropske integracije i medjunarodnu saradnju Brčko JP komunalno Brčko Odjeljenje za zdravstvo i ostale zdravstvene usluge Brčko
Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH IOM International Organization for Migration Sarajevo BiH UNICEF BiH Office Sarajevo Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Odjeljenje za komunalne poslove Brčko
Pravobranilaštvo Brčko distrikt BiH Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko Kancelarija gradonačelnika Inspektorat Brčko Skupština Brčko distrikta, izborna komisija BD Komisija za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za obrazovanje Brčko Vlada Brčko distrikta odjeljenje za sigurnost JZU Zdravstveni centar Brčko, Brčko distrikta BiH

Partneri

Naši najvažniji partneriKontaktirajte nasAdresa

Potporučnika Smajića 26, Bijeljina, 76300, RS, BiH

Telefon

055/211-520

Email Adresa

network@supernovabih.net

Tendersko poslovanje Email

servis-network@telrad.net

Radno vrijeme od ponedeljka do petka

09 - 17

Subotom i nedeljom ne radimo!